INFORMATIE

 

 

Datum, tijdstip en locatie

De Antwerp Percussion Competition gaat door op zondag 16 mei 2021 (uitgestelde editie van 28 feb. 2021) in de Witte en Gele Zaal van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Desguinlei 25, 2018 Antwerpen). 

Onze zalen bevinden zich op de 3e verdieping in Beel Hoog, het roze gedeelte van onderstaand plan. 

 

-> Bereikbaarheid

Deelname

Deelname aan de wedstrijd is toegestaan voor jongeren van 11 t.e.m. 19 jaar.

De deelnemers worden ingedeeld in 2 categorieën.

 • Categorie A: deelnemer is op de dag van de wedstrijd (16/05/2021) tussen 11 en 15 jaar oud.

 • Categorie B: deelnemer is op de dag van de wedstrijd (16/05/2021) tussen 16 en 19 jaar oud.

 

De deelnemer mag aan een kunsthumaniora studeren of gestudeerd hebben. De deelnemer mag het eerste jaar percussie aan het conservatorium niet beëindigd hebben. Er geldt geen restrictie inzake nationaliteit.

Deelname aan de wedstrijd bedraagt €25 p.p. 

 

Prijzen
 

 

 

Programma

Het is verplicht minimaal één melodisch en één ritmisch of paukenwerk te spelen.[1]

 

 • Melodisch: marimba, vibrafoon en xylofoon.

       

en

 • Ritmisch: drums, snaredrum en set-up.

 • en/of pauken

 

De minutage is verschillend per categorie.

 

 • Categorie A: 10 à 15 minuten.

 

 • Categorie B: 15 à 20 minuten.

 

De toegestane combinaties zijn:

1) melodisch + ritmisch

2) melodisch + pauken

3) melodisch + ritmisch + pauken

De jury heeft het recht om de deelnemer te onderbreken wanneer hij/zij de minutage overschrijdt.

 

Pianobegeleiding en audio

Het is toegelaten om werken te kiezen met pianobegeleiding. Nils Van der Plankcen wordt door APC ter beschikking gesteld als pianobegeleider. Deelnemers die aangeven met Nils samen te willen spelen, worden gecontacteerd voor een eventueel repetitiemoment.

 

* Update: 

Deelnemers die op het inschrijvingsformulier aangegeven hebben gebruik te willen maken van de pianobegeleider voorzien door APC (Nils Van Der Plancken) mogen hem zelf contacteren om een repetitiemoment in te plannen op zaterdag 15 mei 2021. 
Hier meer info en een afspraak maken.

 

Deelnemers mogen ook beroep doen op een persoonlijke pianobegeleider. De daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de deelnemer.

De APC stelt geluidsinfrastructuur ter beschikking, indien met audiofragmenten gespeeld wenst te worden. Deelnemers die audiofragmenten gebruiken, uploaden deze op het inschrijvingsformulier.

 

Instrumentarium

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen stelt zijn slagwerkinstrumenten ter beschikking voor APC:

Overzicht Instrumentarium APC 

Slagwerkinstrumenten die het Koninklijk Conservatorium Antwerpen niet bezit, dienen door de deelnemer te worden voorzien. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de deelnemer.

 

Partituren

De deelnemer moet voorzien in drie exemplaren van de partituren voor de jury. Deze dienen overhandigd te worden bij aanmelding op de dag van de wedstrijd. De deelnemer moet in het bezit zijn van de originele partituur en moet deze indien nodig kunnen voorleggen op de dag van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden de partituren terugbezorgd aan de deelnemer. De kosten voor deze partituren zijn ten laste van de deelnemer.

 

Wedstrijdoptreden

De deelnemer moet volledig zelfstandig optreden. De begeleid(st)er van de deelnemer mag wel plaatsnemen naast de pianobegeleider om hem/haar aanwijzingen te geven inzake tempo en opvatting.

 

Jury

De kandidaten worden beoordeeld door drie juryleden:

- Walter Mertens

- Pieterjan Vranckx

Arne Lagatie

 

Als ondanks de nodige voorzichtigheid bij de samenstelling van de jury blijkt dat een jurylid verwant is met een deelnemer - zijn/haar leraar/lerares is/was - kan dit jurylid deze deelnemer geen punten toekennen.
 

Beoordeling en proclamatie

Ieder jurylid kan per deelnemer maximaal 100 punten toekennen. Het eindresultaat van de deelnemer wordt bekomen door het gemiddelde te nemen van de toegekende punten door ieder jurylid. Daarnaast maakt ieder jurylid per deelnemer een beoordelingsverslag.

 

De resultaten worden op het einde van de dag meegedeeld. De deelnemers kunnen indien gewenst feedback vragen aan de juryleden.

 

De jury gebruikt de volgende puntenschaal om onderscheidingen toe te kennen:

 

 • Vanaf 60 % voldoening

 

 • Vanaf 70 % onderscheiding

 

 • Vanaf 80 % grote onderscheiding

 

 • Vanaf 90 % grootste onderscheiding

 • Vanaf 95 % grootste onderscheiding met lof van de jury

 

Bij de bekendmaking van de uitslagen ontvangen de deelnemers:

 

 • Een diploma

 

 • Het beoordelingsverslag van elk jurylid

 • De drie eerste deelnemers binnen elke categorie ontvangen een prijs aangeboden

      door onze sponsors.

 

Covid-19

Kort voor de wedstrijd zal elke deelnemer een mail ontvangen met de laatste updates omtrent de maatregelen die genomen worden.

Verhaal

Iedere betwisting betreffende het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld of over een ander element verbonden aan de proef moet gebeuren vóór de deliberatie van de jury.

 

De weigering om een van de in het programma opgenomen werken uit te voeren leidt de facto tot de ongeldigheid van de prestatie en de uitsluiting van de deelnemer.

 

De beslissing van de jury kan niet worden betwist.

 

Er is geen verhaal mogelijk tegen de organisatievoorwaarden, het verloop en de uitslagen van de wedstrijd. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat de deelnemer de bepalingen van dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. APC beslecht alle gevallen die buiten dit reglement vallen.

 

Opmerkingen

De deelnemer geeft APC uitdrukkelijk toestemming de uitvoeringen te fotograferen en op te nemen, en dit fotografisch en audiovisueel materiaal te gebruiken om de wedstrijd te promoten.

 

Voor alle verdere informatie kan u terecht op de website www.antwerppc.be of mailen naar info@antwerppc.be

Facebookpagina

desingel gebouw plan.jpg
IMG_2378.jpg
IMG_2377.heic