INFORMATIE

 

Datum, tijdstip en locatie

De Antwerpse Percussie Competitie gaat door op zondag 3 november 2019 in de Witte en Gele zaal van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Desguinlei 25, 2018

Antwerpen.​

 

Deelname

Deelname aan de wedstrijd is toegestaan voor jongeren van 11 jaar t.e.m. 19 jaar. Deze

worden ingedeeld in 2 categorieën.

 • Categorie A: geboren tussen 01-01-2004 en 31-12-2007 (11 – 15 jaar)

 • Categorie B: geboren tussen 01-01-2000 en 31-12-2003 (16 – 19 jaar)

 

De deelnemer mag aan een kunsthumaniora studeren of gestudeerd hebben. De deelnemer

mag het eerste jaar percussie aan het conservatorium niet beëindigd hebben.

Er geldt geen restrictie inzake nationaliteit.

 

Programma

Het is verplicht minimaal één melodisch en één ritmisch of pauken werk te spelen.[1]

 

 • Melodisch: marimba, vibrafoon en xylofoon.

       en

 • Ritmisch: drums, snare drum en setup.

       en/of

 •  Pauken

 

De minutage is verschillend per categorie.

 

 • Categorie A: 10 à 15 minuten.

 

 • Categorie B: 15 à 20 minuten.

 

De toegestane combinaties zijn:

1) melodisch + ritmisch

2) melodisch + pauken

3) melodisch + ritmisch + pauken

De jury heeft het recht om de deelnemer te onderbreken wanneer hij/zij de minutage

overschrijdt.

 

Pianobegeleiding en audio

Het is toegelaten om werken te kiezen met pianobegeleiding. Nils Van der Plankcen wordt

door APC ter beschikking gesteld als pianobegeleider. Deelnemers mogen ook beroep doen

op een persoonlijke pianobegeleider. De daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de

deelnemer.

De APC stelt geluidsinfrastructuur ter beschikking, indien met audiofragmenten gespeeld

wenst te worden. Deelnemers die audiofragmenten gebruiken sturen deze per e-mail door

 

naar frederik@antwerppc.be voor 3 oktober 2019. De deelnemer moet in het bezit zijn

van het originele geluidsfragment.

 

Instrumentarium

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen stelt zijn slagwerkinstrumenten ter beschikking

voor APC. Slagwerkinstrumenten die het Koninklijk Conservatorium Antwerpen niet bezit

dienen door de deelnemer te worden voorzien. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste

van de deelnemer.

 

Partituren

De deelnemer moet voorzien in drie exemplaren van de partituren voor de jury. Deze

dienen overhandigt de worden bij aanmelding op de dag van de wedstrijd. De deelnemer

moet in het bezit zijn van de originele partituur en indien nodig moet deze worden

voorgelegd op de dag van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden de partituren

terug bezorgd aan de deelnemer. De kosten voor deze partituren zijn ten laste van de

deelnemer.

 

Wedstrijdoptreden

De deelnemer moet volledig zelfstandig optreden. De begeleid(st)er van de deelnemer

mag wel plaatsnemen naast de pianobegeleider om hem/haar aanwijzingen te geven

inzake tempo en opvatting.

 

Jury

Als ondanks de nodige voorzichtigheid bij de samenstelling van de jury blijkt dat een

jurylid verwant is met een deelnemer - zijn/haar leraar/lerares is/was - kan dit jurylid

deze deelnemer geen punten toekennen.

 

De selectieproeven worden beoordeeld door drie juryleden. De finale wordt beoordeeld

door 3 juryleden. De juryleden zijn te vinden op de website www.antwerppc.be.

Beoordeling en proclamatie

Ieder jurylid kan per deelnemer maximaal 100 punten toekennen. Het eindresultaat van de

deelnemer wordt bekomen door het gemiddelde te nemen van de toegekende punten door

ieder jurylid. Daarnaast maakt ieder jurylid per deelnemer een beoordelingsverslag.

 

De resultaten worden op het einde van de dag meegedeeld. De deelnemers kunnen indien

gewenst feedback vragen aan de juryleden.

 

De jury gebruikt de volgende puntenschaal om onderscheidingen toe te kennen:

 

 • Vanaf 60 % voldoening

 

 • Vanaf 70 % onderscheiding

 

 • Vanaf 80 % grote onderscheiding

 

 • Vanaf 90 % grootste onderscheiding

 

 • Vanaf 95 % grootste onderscheiding met lof van de jury

 

Bij de bekendmaking van de uitslagen ontvangen de deelnemers:

 

 • Een diploma

 

 • Het beoordelingsverslag van elk jurylid

 

 • De partituren van de gespeelde werken

 

 • De drie eerste deelnemers binnen elke categorie ontvangen een prijs aangeboden

door onze sponsors.

 

Verhaal

Iedere betwisting betreffende het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld of over een

ander element verbonden aan de proef moet gebeuren vóór de deliberatie van de jury.

 

De weigering om een van de in het programma opgenomen werken uit te voeren leidt de

facto tot de ongeldigheid van de prestatie en de uitsluiting van de deelnemer.

 

De beslissing van de jury kan niet worden betwist.

 

Er is geen verhaal mogelijk tegen de organisatievoorwaarden, het verloop en de uitslagen

van de wedstrijd. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt dat de deelnemer de

bepalingen van dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt. APC beslecht alle gevallen die

buiten dit reglement vallen.

 

Opmerkingen

De deelnemer geeft APC uitdrukkelijk toestemming de uitvoeringen te fotograferen en op

te nemen, en dit fotografisch en audiovisueel materiaal te gebruiken om de wedstrijd te

promoten.

 

Voor alle verdere informatie kan u terecht op de website www.antwerppc.be of mailen

naar thomas@antwerppc.be

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now